Om databasen for kvenske stedsnavn

Kvenske stedsnavn har utbredelse i mange kommuner i Troms og Finnmark. De kvenske stedsnavna vitner om bosetting, næring og kulturell tilhørighet til landsdelen gjennom flere hundre år.

 
Velg antall listinger pr side:      20  100  500  2500
Side 55 av 337, viser 20 poster av 6739
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105
Oppslagsform Kommune
Seita Tana
Seipus Vadsø
Seinätunturi Sør-Varanger
Seimavaara Nordreisa
Seimansaari Nordreisa
Seimanniva Nordreisa
Seimanmella Nordreisa
Seimankorsa Nordreisa
Seiman Ylisuanto Nordreisa
Seiman Alasuanto Nordreisa
Seimajoki Nordreisa
Seima Nordreisa
Seililaassa Sør-Varanger
Segelmukka Storfjord
Scaniastaffu Nordreisa
Saviuitto Storfjord
Saviuitto Storfjord
Savitörmä Storfjord
Savisilmä Nordreisa
Saviranta Alta

Månedens stedsnavn

Saukkonen

Saukkonen er det kvenske navnet på ei bygd i Storfjord kommune/Omasvuonon kunta (kv.)/Omasvuona suohkan (sam.). Skrivemåten Saukkonen er vedtatt etter lov om stadnamn. Parallelle navn på samisk og norsk er Čávkkus og Oteren. Skrivemåten av det samiske navnet er også vedtatt. 

Vi har her å gjøre med ei gruppe stedsnavn i kontakt som har en litt morsom bakgrunnshistorie. Det er sannsynlig at det samiske navnet Čávkkus er det eldste, og det er ennå et utolka navn. Navnet har likevel gitt visse assosiasjoner hos den kvenskspråklige befolkninga, som har oppfatta navnet som om det skulle ha noe med saukko 'oter' (Lutra lutra) å gjøre. Konsonantene č og š i samisk gjengis ofte som s i kvensk. Ofte skjer det også at samiske lånord i kvensk som ender på en s, får suffikset nen i kvensk, som i navnet på storkobben/blåselen (Erignathus barbatus), som i Børselv-dialektene er jiekkainen. Lånekilden er det samiske jiehkis. Saukkonen kan også betraktes som en "kjæleform" (en diminutiv), altså som "lille oter", men jeg trur ikke det er forklaringa her. 

 

Siste endringer

20 februar 2015

Nå er hele navnematerialet fra Sør-Varanger redigert og publisert. Det er til sammen 2005 navneartikler. Artiklene er basert på innsamlingene til Riitta Matilainen og Outi Honkasalo (1971 og 1973), som til sammen intervjuet rundt 20 informanter. I tillegg er det mange navn fra Sentralt stedsnavnregister (SSR). Men det er dermed ikke sagt at "alle" kvenske stedsnavn i Sør-Varanger er i databasen nå; det finnes informanter både i f.eks. Pasvik og Bugøynes som nok har mer å bidra med, og det kan også finnes navn i andre kilder. Alle navneartiklelen har ikke fått sine UTM33-koordinat ennå, men vil få det etter hvert. 

Så er det meste av materialet fra Nordreisa også redigert og publisert; herfra er snart 1200 artikler ferdige, og det utgjør hovedmengden. Navnematerialet fra hele kommunen blir ferdig før sommeren. 

29 desember 2014

Vi hadde et håp om å få publisert 6000 artikler før året 2014 var omme. Det har vi nå klart med god margin; 6030 artikler er nå på nettet. I likhet med forrige endringslogg er det kommunene Nordreisa og Sør-Varanger som er prioritert, men også flere artikler i andre kommuner, f.eks. Vardø, Nesseby og Tana, er redigert.     

 

Ansvarlig redaktør 
Irene Andreassen