Om databasen for kvenske stedsnavn

Kvenske stedsnavn har utbredelse i mange kommuner i Troms og Finnmark. De kvenske stedsnavna vitner om bosetting, næring og kulturell tilhørighet til landsdelen gjennom flere hundre år.

 
Velg antall listinger pr side:      20  100  500  2500
Side 38 av 235, viser 20 poster av 4681
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101
Oppslagsform Kommune
Šoskinjärvet Nesseby
Šoskinjänkät Nesseby
Šoskinharju Nesseby
Sorruvaara Tana
Sorrukenttä Tana
Sorrujänkät Tana
Sorra Lyngen
Šorppa Storfjord
Šorovaara Kvænangen
Šorojärvet Kvænangen
Soro Alta
Sormijärvi Sør-Varanger
Sormijärvenjoki Sør-Varanger
Sorisniva Alta
Soppu Alta
Sopajärvi Vardø
Sonnittenjärvi Vardø
Sonninhinkalo Vadsø
Sonninhinkalo Sør-Varanger
Sonnijärvi Vardø

Månedens stedsnavn

Vuononväylä

I Kvænangen/Naavuono er det flere navn på fjordstykker som har etterleddet väylä. Her skal vi se nærmere på navnet Vuononväylä. Dette navnet er særlig brukt om den djupeste delen av Kvænangen, fra Niemenaikku til Lillestraumen/Pikkuvirta. Fjordarmen Sørfjorden/Sutuvuono er ikke en del av Vuononväylä. En informant (f. 1916) forklarte lokaliteten til navnet slik: "[Vuononväylä on] se väylä tässä Niemenaikust ulòs." ([Vuononväylä er] leia her fra Niemenaikku og utover.) Andre navn i fjorden med samme etterledd er bl.a. Kätkäsenväylä, Navetanväylä og Naavuononväylä.   

Hva slags terrengord er så väylä? I de nevnte Kvænangen-navna betyr ordet '(skips)lei, den djupeste delen av fjorden'. Andre betydninger er '(stor)elv, hovedelv', som i navnet Yykeänperänväylä/Skibotenelva i Storfjord og Väylänmukka i Tana. Parallellnavnet for grenseelva Torne älv mellom Sverige og Finland er Tornionjoki ~ Tornionväylä, eller bare Väylä.

I kvenske navn er nok väylä oftest brukt i forbindelse med navn på sjøen. Ordet har en parallell i det samiske fávli, som har samme betydning. Man antar at både väylä og fávli enten er svært gamle germanske eller urnordiske lån, jf. gammelnorsk vaðill 'vadested', dvs. et sted der det var godt å komme over ei elv, mao. der det var godt å ta seg fram, slik jo väylä betegner et sted der det er godt å ta seg fram med båt. 

Forleddet Vuonon- er gentiv av vuono 'fjord'. Ordet er brukt både i finsk og kvensk, og kan i finsk også i tillegg ha betydninga 'lang og smal vik i innsjø'. Denne betydninga er neppe brukt her til lands hvor vi har godt om "vanlige fjorder". Ordet vuono er lånt fra samisk, jf. vuotna ~ vuonna. 

 

Siste endringer

15 september 2014

Siden april i år har jeg konsentrert redigeringsarbeidet om to kommuner, Sør-Varanger og Tana. Det navnematerialet fra Tana som er tilgjengelig per i dag, er på det nærmeste ferdig redigert, dvs. mer enn 300 artikler. Men en del gjenstår; f.eks. har Masjok bygdelag sent meg ei liste med navn, men pga. at jeg ennå ikke har fått tak i kartgrunnlaget, så er det ennå mer å gjøre her. Desuten ville naturligvis ei nyinnsamling av navn ganske sikkert ha bidratt med ytterligere materiale fra denne kommunen.  

Fra Sør-Varanger er nærmere 350 nye artikler på nettet nå. Totalt er noe over 900 artikler fra denne kommunen ferdig. Men Sør-Varanger-materialet er stort, mer enn 2000 navn, og redigeringsarbeidet er krevende. Likevel går det jevt og trutt framover, bl.a. takket være det at materialet var dataført og kartreferansene oppdatert fra gamle gradteigskart til serien Norge 1 : 50 000. Dette er gjort av en tidligere stipendiat på Universitetet i Tromsø. 

1 april 2014

Siden medio mars har jeg hovedsakelig arbeidet med å redigere navneartikler for Sør-Varanger kommune. Denne kommunen har et omfattende kvensk navneamateriale, ca 2000 navn. Til nå er nærmere 700 navneartikler ferdigredigerte. I Sentralt stedsnavnregister (SSR) er det likevel til nå bare knapt 50 navnevedtak for skrivemåten av kvenske stedsnavn etter lov om stadnamn.    

 

Ansvarlig redaktør 
Irene Andreassen