Om databasen for kvenske stedsnavn

Kvenske stedsnavn har utbredelse i mange kommuner i Troms og Finnmark. De kvenske stedsnavna vitner om bosetting, næring og kulturell tilhørighet til landsdelen gjennom flere hundre år.

 
Velg antall listinger pr side:      20  100  500  2500
Side 44 av 345, viser 20 poster av 6890
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101
Oppslagsform Kommune
Surkkatunturi Sør-Varanger
Surju Sør-Varanger
Suppilahti Storfjord
Suorukka Alta
Suopusjoki Vadsø
Suoppuranta Sør-Varanger
Suoppupahta Sør-Varanger
Suoppuniemi Sør-Varanger
Suoppuniemi Tana
Suoppukalto Tana
Suoppujänkä Sør-Varanger
Suoppujänkkä Tana
Suonju Storfjord
Suonijärvi Sør-Varanger
Suonijänkkä Storfjord
Suoluvaara Tana
Suolovuoma Kautokeino
Suolijärvi Sør-Varanger
Suoli Nordreisa
Suolakuru Storfjord

Månedens stedsnavn

Saukkonen

Saukkonen er det kvenske navnet på ei bygd i Storfjord kommune/Omasvuonon kunta (kv.)/Omasvuona suohkan (sam.). Skrivemåten Saukkonen er vedtatt etter lov om stadnamn. Parallelle navn på samisk og norsk er Čávkkus og Oteren. Skrivemåten av det samiske navnet er også vedtatt. 

Vi har her å gjøre med ei gruppe stedsnavn i kontakt som har en litt morsom bakgrunnshistorie. Det er sannsynlig at det samiske navnet Čávkkus er det eldste, og det er ennå et utolka navn. Navnet har likevel gitt visse assosiasjoner hos den kvenskspråklige befolkninga, som har oppfatta navnet som om det skulle ha noe med saukko 'oter' (Lutra lutra) å gjøre. Konsonantene č og š i samisk gjengis ofte som s i kvensk. Ofte skjer det også at samiske lånord i kvensk som ender på en s, får suffikset nen i kvensk, som i navnet på storkobben/blåselen (Erignathus barbatus), som i Børselv-dialektene er jiekkainen. Lånekilden er det samiske jiehkis. Saukkonen kan også betraktes som en "kjæleform" (en diminutiv), altså som "lille oter", men jeg trur ikke det er forklaringa her. 

 

Siste endringer

27 mars 2015

Navneartiklene fra Alta kommune blir for tida korrekturlest og tilført UTM33-koordinater. Det er navn på bokstaven R som er "under lupa". Det er også publisert noen få nye navneartikler fra denne kommunen. Antallet ferdigredigerte og publiserte artikler fra Nordreisa nærmer seg snart 1400. Her påføres hele tida UTM33-koordinater. 

20 februar 2015

Nå er hele navnematerialet fra Sør-Varanger redigert og publisert. Det er til sammen 2005 navneartikler. Artiklene er basert på innsamlingene til Riitta Matilainen og Outi Honkasalo (1971 og 1973), som til sammen intervjuet rundt 20 informanter. I tillegg er det mange navn fra Sentralt stedsnavnregister (SSR). Men det er dermed ikke sagt at "alle" kvenske stedsnavn i Sør-Varanger er i databasen nå; det finnes informanter både i f.eks. Pasvik og Bugøynes som nok har mer å bidra med, og det kan også finnes navn i andre kilder. Alle navneartiklene har ikke fått sine UTM33-koordinater ennå, men vil få det etter hvert. 

Så er det meste av materialet fra Nordreisa også redigert og publisert; herfra er snart 1200 artikler ferdige, og det utgjør hovedmengden. Navnematerialet fra hele kommunen blir ferdig før sommeren. 

 

Ansvarlig redaktør 
Irene Andreassen