Om databasen for kvenske stedsnavn

Kvenske stedsnavn har utbredelse i mange kommuner i Troms og Finnmark. De kvenske stedsnavna vitner om bosetting, næring og kulturell tilhørighet til landsdelen gjennom flere hundre år.

 
Velg antall listinger pr side:      20  100  500  2500
Side 54 av 383, viser 20 poster av 7653
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104
Oppslagsform Kommune
Suoinujoentörmä Storfjord
Sunti Vardø
Sunkonsaari Alta
Sungarinsaari Alta
Sumppari Sør-Varanger
Sulveripahta Sør-Varanger
Sulverimukka Sør-Varanger
Sulveri Sør-Varanger
Šuluvuononväylä Kvænangen
Šuluvuononranta Kvænangen
Šuluvuononniemi Kvænangen
Šuluvuononniemenmatala Kvænangen
Šuluvuononmukka Kvænangen
Šuluvuono Kvænangen
Šuluvuono Kvænangen
Suluvaarantie Vadsø
Suluvaara Vadsø
Suluvaara Nesseby
Suluniemi Storfjord
Sulluvaara Tana

Månedens stedsnavn

Kaakkuri-navn

Kaakkuri er det kvenske navnet på smålomen (Gavia stella). Ordet brukes også i meänkieli og i finsk. I slektsspråket estisk har vi former som kakar, kakard, kakardaja m.fl. Alle disse fuglenavna er lydmalende (onomatopoetiske) og er nok blitt til pga. av den høge og karakteristiske låten som fuglen har i hekketida. Disse lydene fikk folk før i tida til å tru at det var lyder fra troll og underjordiske. På nordsamisk er fuglenavnet gáhkkor, som er et lånord fra finsk (Suomen sanojen alkuperä [Opprinnelsen til de finske orda]).  

 

Siste endringer

21 april 2015

Nå er alle artiklene fra Alta, 911 stykker, korrekturlest og påført UTM33-koordinater der det har vært mulig. Det vil naturligvis alltid finnes smånavn, f.eks. navn på gamle slåttemarker, steiner og små tjern, som kommer til å mangle presis stedfesting. Fra Nordreisa er det aller meste publisert; her gjenstår det å redigere om lag 50 navneartikler. Det endlige antallet artikler vil bli nærmere 1600. Når Nordreisa-artiklene er ferdige, starter arbeidet med å redigere artikler fra Porsanger kommune. Til nå er bare ca 125 artikler fra denne kommunen på nettet, men det totale tallet blir minst 1000. Det meste av navnematerialet fra Porsanger er konvertert fra Kartverket sin database, og mangler følgelig opplysninger om uttale, kasusformer og folk sine forklaringer og fortellinger om navna, fordi slike opplysningsfelt ikke finnes i Kartverket sin database. Men informasjon som forklaringer av terrengord, opplysninger om navn i samme navnegruppe osv. kommer med.  

Nå om dagen foregår redigering av naveartikler fra Kvænangen. Til nå er vel 300 artikler av mer enn 600 publisert. Navnematerialet fra Kvænangen er samla av Eira Söderholm i 1979 og i 1986.    

27 mars 2015

Navneartiklene fra Alta kommune blir for tida korrekturlest og tilført UTM33-koordinater. Det er navn på bokstaven R som er "under lupa". Det er også publisert noen få nye navneartikler fra denne kommunen. Antallet ferdigredigerte og publiserte artikler fra Nordreisa nærmer seg snart 1400. Her påføres hele tida UTM33-koordinater. 

 

Ansvarlig redaktør 
Irene Andreassen