Tilbake

Rässi

Oppslagsform
Rässi  
Uttale
rässi  
Bøyningsform
rässissä (iness.)  
Kommune
Storfjord  
Kartreferanse
FK 265-5-1: C-D/4-5; FK 265-5-3: B/3 - B-C/1-2  
Lokalitetstype
Stor sandgrunn på østsida av Lyngenfjorden/Yykeänvuono, i munningen av Skibotnelva/Yykeänperänjoki. Elva har ført store mengder sand hit. Ved flo sjø er en del av sandgrunnen under vatn.  
Terrengord
rässi 'lav sjøstrand, utleire'  
Leddanalyse
Rässi  
Tradisjon
En informant (f. 1914) forklarte: "Vesi täytyy ja sokkuu [laskee], ko sanothan, meän suomeksi -- se on ullivesi sillon se oli täytyny vesi -- ja ko se sokkui sillon -- käythin, Rässissä, kaivethim matoja, ja sillä sitte syötethil liinaa (Sjøen flør og feller, som vi sier på våres finsk -- det er flo sjø når det er "täytyny vesi" -- og når det var fjære så -- dro vi til Rässi, grov (fjære)makk, og egna lina med dem.) En annen, født samme år, sa: "Se om maailman suuri se Rässi." (Den er verdens største, den "rässien".)  
Norsk parallellnavn
Leira  
Navnegruppe
Rässiruto